Dokumenty do chrztu dziecka:


- akt urodzenia dziecka (odpis),

- akt ślubu kościelnego rodziców dziecka − uwaga: jeśli rodzice nie mają ślubu

kościelnego, ale deklarują się jako osoby wierzące, prawo kościelne nie zabrania im

ochrzcić dziecka,

- dane chrzestnych − imię i nazwisko, adres zamieszkania, wyznanie, data urodzenia


- zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, informujące o tym, że spełniają oni

wymagania stawiane przez kościół kandydatom na rodziców chrzestnych

(praktykowanie wiary),

- zaświadczenia potwierdzające odbycie spowiedzi przez rodziców i rodziców

chrzestnych.

Potrzebujesz jeszcze:

- symboliczną białą szatę (tzw. szatkę do chrztu) oraz świecę.